Ինտիմ շատ

Ես էի
Ինքն էր
Երրորդն ավելորդ էր

Աստված ջոկեց
Աստված չքվեց
Անցանք գործի

 

© Կարեն Ղարսլյան, սեպտեմբեր 2001, Երեւան
 English